Ingrid Joustra illustratie en animatie portfolio | illustrations and animations by Ingrid Joustra
navigation of ingrid joustra's website | illustrations
illustration 01

 
kalenderplaat : de relatie tussen overheid en ontwikkelaars bij openbare bouwprojecten [2004]illustration for a calendar: the relationship between government and developers in community buildingprojects [2004]

opdrachtgever / client:
Bank Nederlandse Gemeenten