Ingrid Joustra illustratie en animatie portfolio | illustrations and animations by Ingrid Joustra
navigation of ingrid joustra's website | illustrations
illustration 08

cover boekillustratie

 
coverillustratie voor het boek 'Hoe leuk is lastig?' een uitgave over het managen van lastige medewerkers t.g.v. het 60-jarig bestaan van de afdeling [2004]bookcover 'Hoe leuk is lastig?' [2004]

opdrachtgever / client:
Berenschot |P&R|